Björnhyttan ligger i Ludvika kommun, södra Dalarna. Här fanns sedan 1654 Björnhytte bruk som var i drift fram till 1908. Av anläggningen finns idag några få byggnader och ruiner kvar, bland dem ett magasin, ett stall, ett brygghus, en smedja och slaggstenspelare efter kolhuset. Den nuvarande herrgården uppfördes 1850. När Björnhyttan blomstrade fanns det runt 500 personer i området. Numera är det cirka 14 åretruntboende familjer och en del sommarboende. (Från Wikipedia)

Gå vidare till Brygghuset